Betingelser

Vi tilrettelegger slik at dugnaden blir enklest mulig å gjennomføre. Her er våre betingelser for bestilling, betaling, retur av varer og levering.

Betingelser

Bestilling

• Vi har en minstebestilling på 100 enheter for at frakt skal være inkludert i prisen. Ta kontakt hvis dere ønsker å bestille et lavere kvantum.
• Dere bestemmer selv antall enheter som skal bestilles. Vi pakker eskene etter deres ønske.
• Fakturaansvarlig/bestiller må være myndig (18 år eller eldre).
• Betingelsene er regnet som lest og akseptert ved innsending av bestilling.

Betaling

• Prisen per eske tennbriketter er NOK 100,- inkludert merverdiavgift og frakt til ønsket adresse. Dette gjelder ved bestilling av totalt 100 enheter eller mer.
• Faktura sendes per e-post i etterkant av bestilling. Betalingsfristen er innen 21 dager og gjelder fra den datoen varene blir levert.
• Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.

Retur av varer

• Produkter som ikke blir solgt gjennom dugnadsarbeidet kan returneres til oss ved at kjøper organiserer frakt og betaler kostnaden.
• Produktene må leveres tilbake i sin opprinnelige tilstand, og kan ikke være åpnet eller skadet. Kunden har ansvar for at varene er forsvarlig pakket før sending.
• Varer som skal returneres må sendes tilbake til oss innen 21 dager fra leveringsdatoen. Skriftlig beskjed må gis på forhånd.

Levering

• Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
• Mottaker må være tilgjengelig på telefon.
• Tidspunkt for levering vil bli avtalt over telefon.
• Leveringstiden er som regel 2-7 dager etter mottatt bestilling. Dette avhenger av hvor i landet varene skal sendes til. Spør oss gjerne om estimert leveringsdato.