5 gode grunner til å være med i et idrettslag

Det er mange gode grunner til å melde seg inn i et idrettslag. Medlemskap i en idrettsklubb vil først og fremst kunne øke det generelle aktivitetsnivået ditt, men byr dessuten på en rekke andre fordeler.

Dersom du var aktiv som barn vil du ha et godt grunnlag for å drive med fysisk aktivitet som voksen også. Men uavhengig av ditt tidligere engasjement innen sport og trening, vil det aldri være for sent til å begynne! I denne artikkelen har vi listet opp 5 gode grunner til å være med på organisert idrett.

1. Sosialt fellesskap

Venner som spiller basketball

De fleste vil nok si seg enig i at det er viktig å være del av et sosialt fellesskap. Dette er en erfaring du kan opparbeide deg om du er medlem i et idrettslag. Ved å delta aktivt i klubben vil du kunne glede deg over sosiale aktiviteter på kveldstid og knytte sosiale bånd som en kanskje ikke finner andre steder.

2. Lagidrett lærer oss samarbeid

Ved å delta aktivt i et idrettslag vil du kunne opparbeide deg kvaliteter og verdier som er viktige å ha med seg videre i livet. Det er jo for eksempel ingen hemmelighet at samarbeid er viktig både i skole- og jobbsammenhenger. Denne egenskapen vil en raskt kunne tilegne seg ved å drive med idrett, og da spesielt i lagsport.

3. Gir mestringsfølelse

Jente med mestringsfølelse etter trening

Idrett gir muligheten til å sette seg mål, trene hardt og omsider realisere målene sine. Da vil mestringsfølelse være en naturlig konsekvens. Mestring knyttes ofte til det å stå i mot utfordringer, være optimistisk og ha troen på egne evner. Mestringsfølelsen fra idretten kan altså ha en positiv effekt på hvordan en generelt håndterer oppgaver og utfordringer ellers i livet.

4. Gir bedre selvfølelse

Det å være en del av et sosialt og imøtekommende felleskap fører som regel til positive erfaringer for de aller fleste mennesker. Dette vil kunne bedre selvfølelsen for både barn og voksne. En god selvfølelse kan bidra til at du lykkes med å nå dine mål både på fritiden og i jobbsammenheng.

5. Øker aktivitetsnivået videre i livet

Mann som trener i voksen alder

Dersom du var aktiv med idrett og lagsport som barn vil du gjerne oppleve at gleden over fysisk aktivitet også er til stede som voksen. Det vil jo sannsynligvis være en rekke gode minner å se tilbake på. En aktiv barndom vil altså kunne bidra til at det blir enklere å opprettholde treningen videre i livet, som igjen vil påvirke helse og trivsel positivt.

Delta i et idrettslag nær deg

Både barn og voksne vil sannsynligvis oppnå mange gode fordeler med en mer aktiv hverdag. Derfor er det mange som ønsker å endre livstil som på sikt kan bedre livskvaliteten betraktelig. Dersom du er en av dem som ønsker en mer aktiv hverdag kan du enkelt sjekke om det er aktiviteter i nærheten av deg som frister.

Ved å øke aktivitetsnivået i din hverdag vil du raskt oppnå økt mestringsfølelse og bedre selvtillit. Du vil i tillegg oppleve at du får flere sosiale fordeler, og ikke minst en bedre helse!

Tjene penger til klubben?

Er du allerede medlem av et idrettslag med behov for å skaffe inntekter til klubbkassen? Kanskje skal dere for eksempel på treningsleir eller planlegger innkjøp av nytt treningsutstyr? Da står vi i Norgesbriketten klare til å hjelpe dere! Les mer om hvordan dere kan tjene penger til idrettslaget med dugnad. Gjennom salg av våre populære opptenningsbriketter kan dere finansiere klubbdriften enkelt og risikofritt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin