Betingelser

Vi tilrettelegger slik at dugnaden blir enklest mulig å gjennomføre. Her er våre betingelser for bestilling, betaling, levering og retur av varer.

Betingelser

Bestilling

 • Dere bestemmer selv antall enheter som skal bestilles. Vi pakker altså antall esker etter deres ønske.
 • Fakturaansvarlig/bestiller må være myndig (18 år eller eldre). Fakturaansvarlig og bestiller kan gjerne være to forskjellige personer, men begge må være myndige.
 • Betingelsene er regnet som lest og akseptert ved innsending av bestilling.

Betaling

 • Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
 • Det er gratis frakt til hele Norge ved bestillinger på 100 enheter eller mer.
 • Ved bestilling av kvantum under 100 enheter kommer fraktkostnad i tillegg på NOK 750,- inkl. mva.
 • Prisen per eske tennbriketter er NOK 100,- inkludert merverdiavgift.
 • Faktura sendes per e-post i etterkant av bestilling. Betalingsfristen er innen 21 dager og gjelder fra den datoen varene blir levert.
 • Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.

Levering

 • Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
 • Mottaker må være tilgjengelig på telefon.
 • Tidspunkt for levering vil bli avtalt over telefon.
 • Leveringstiden er som regel 2-7 dager etter mottatt bestilling. Dette avhenger av hvor i landet varene skal sendes til. Spør oss gjerne om estimert leveringsdato.

Retur av varer

 • Produkter som ikke blir solgt gjennom dugnadsarbeidet kan returneres til oss ved at kjøper organiserer frakt og betaler kostnaden dette innebærer.
 • Produktene må leveres tilbake i sin opprinnelige tilstand, og kan ikke være åpnet eller skadet. Kunden har ansvar for at varene er forsvarlig pakket før sending.
 • Varer som skal returneres må sendes tilbake til oss innen 21 dager fra leveringsdatoen. Skriftlig beskjed må gis på forhånd (e-post eller SMS).